Östersjön – ett hav a möjligheter
Presentation av Östersjöinitiativets arbetsplan – april 2023
 
 
Aktiviteter och arbetsplan
Aktiviteterna vi ska genomföra ska:
  • Öka kunskap om läget i Östersjön
  • Uppmana att agera på sätt som främjar Östersjöns hälsa och hållbarhet
  • Bidra till ökad internationell förståelse om östersjöfrågor och därmed främja fred
 
  Aktivitet
  Tidsplanering
  Deltagande i Båtmässan i Kalmar
  12-14 maj 2023
  Medlemsmöte gemensamt för alla klubbar
   (på Länsmuseet?)
  29 maj 2023
  Lathund för kunskapsförmedlare för att tillgängliggöra 
  kunskap
  Klar 30 juni 2023
  Utställning om Östersjön då, nu och i framtiden
  Förbereds under hösten   
  2023, ställs ut våren 2024
  Debattartikel i lokalpressen samt DN
  Våren 2024
  Skolaktiviteter: Algokids, Foldscope
   (de bör engageras redan i planeringsstadiet för att vara med och påverka)
  Planering under hösten
  2023, genomförs 2024
  Aktiviteter med Scouterna
  (de bör engageras redan i planeringsstadiet för att vara med och påverka)
  Planering under 2023,
  genomförande under 2024
  Sommarläger för barn/ungdomar från Lettland och Sverige
  Planering under 2023 och 
  våren 2024, genomförande
  sommaren 2024

För ytterligare information om aktiviteterna kontakta gärna: Maria Agestam (Kalmar Slott RK) eller Yael Tågerud (Kalmar RK).