Vi möts fysiskt
Wednesdays at 11:45
Inblicken, Varvsholmen
Stora lunchsalen, Varvsholmen
Bredbandet 1
Kalmar,  39251
Sweden
Assisterande guvernör:
 
Ingen president utsedd
Ingen i klubbens ledning angiven
Inga övriga ledande funktionärer utsedda