Guvernörens brev augusti 2021
2021-08-01 Gunilla Öhlin DG 2021-2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Kära Rotarianer i distrikt 2410
Varmt välkomna till vårt nya Rotary år 2021-2022! Som jag har saknat den fysiska kontakten med alla Er underbara Rotarianer i Distrikt 2410! Det är inte samma sak att ses via zoom. Vi har mycket att se fram emot. Främst gäller det för oss alla att försöka få i gång verksamheten i samtliga klubbar igen, efter det mycket långa uppehållet när det nu börjar bli möjligt för oss att träffas fysiskt. Vi kommer under året också att försöka få i gång distriktsaktiviteterna, så som de var ”före pandemin”. Detta innebär att det blir fysiska höstseminarium och semifinaler men även RYLA och RLI samt vårt nya projekt Club Visioning. Det kommer att bli ett mycket spännande år!
Distriktet kommer under detta rotaryår att byta IT-system. IPDG Louise Giljam och jag är så tacksamma över att flertalet klubbar har valt det föreslagna IT-systemet ClubRunner, vilket underlättar kommunikationen inom distriktet samt kontakter och information från övriga distrikt som gått över till ClubRunner.
Varje rotaryklubb är suverän att bestämma hur man anser att det är lämpligast att bedriva sin klubbverksamheten med hänsyn tagen till pandemin. Jag hoppas emellertid att ALLA klubbar har möjlighet att återgå till vad som var ”normal verksamhet” för klubben, innan vi drabbades av COVID-19. Det innebär att jag hoppas att flertalet klubbar snart kan återuppta sina fysiska möten. Givetvis följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd och visa hänsyn samt att, även om man är fullvaccinerad, avstår från att komma till våra klubbmöten om man har symptom som gör att man kan smitta andra.
Jag kommer att påbörja mina klubbesök i september och givetvis vill jag träffa styrelsen i samband med dessa besök. Jag kommer att ta hjälp av distriktets Assisterande guvernörer för att samordna planeringen. Jag är även tacksam om Rotaryklubbar som har jubileum eller andra större aktiviteter meddelar detta till mig, så att jag har möjlighet att delta om Ni så önskar.
Med tanke på rådande omständigheter, förhållningsregler och rekommendationer, så har vi haft svårt att planera i så god tid som vi brukar men jag vill att Ni redan nu noterar följande datum. Tisdagen den 28 september 2021 Höstseminarium i Linköping Onsdagen den 29 september 2021 Höstseminarium i Kalmar Särskild inbjudan kommer inom kort. Som vanligt kommer vi att ha ett inledningsanförande och därefter tre separata seminarier, Ungdomsutbytet, TRF samt Medlemsutveckling. Vi har för avsikt att börja kl 18.00 med en ”Rotary-måltid” och vi beräknar att avsluta senast kl 21.00. Datum för Höstseminarium i Lettland är ännu inte fastställt. Iveta, Ilze och jag återkommer beträffande detta. Söndagen den 24 oktober 2021 Digitalt årsmöte och World Polio Day Eftersom situationen är som den är och jag vill gärna ha en fysisk distriktskonferens, så har jag beslutat att årets distriktskonferens kommer att äga rum i maj 2022. Konferensen kommer att inledas med distriktsmästerskap i Golf, en aktivitet som varit vilande under senare år. Eftersom konferensen blir först nästa år så innebär det att vi måste ha ett separat årsmöte under hösten, vilket kommer att ske digitalt, precis som förra året. Den 24 oktober är det även World Polio Day och alla vi distriktsguvernörer i Sverige, har beslutet att genomföra en del gemensamma aktiviteter och en gemensam insamling. Fundera därför redan nu på om Din klubb kan ordna någon lämplig aktivitet denna dag.
Glöm inte Rotary Internationals President Shekhar Methas budskap ”Each one – Bring one” men också att det är viktigt att vi tar hand om våra medlemmar och att vi är ”People of Action” att det ska synas vad vi – Rotary gör.
I mitt nästa brev kommer jag att presentera Teamet runt mig samt våra fantastiska Assisterande Guvernörer! Glöm inte att vi ska ha roligt under detta Rotaryår och fortsätt att njuta av sommaren!
Om det är något Ni funderar över, stort som smått, tveka aldrig utan hör av Er till mig. Kan inte jag hjälpa Er så kan jag hänvisa till den som kan. Ni når mig enklast på Mail: gunilla.ohlin@rotary.se eller Mobil 070-550 15 53.
 
Varma Rotaryhälsningar Gunilla Öhlin Distriktsguvernör 2410
 
Gunilla Öhlin
District Governor 2021-2022
District 2410
(Southeast Sweden & Latvia)
Member of Kalmar Slott Rotary Club
Box 959, 391 29 KALMAR Sweden
Cell phone +46 (0)70 550 15 53