Än går det att anmäla en kandidat till:
Rotary Youth Leadership Award
Ledarskaputveckling för unga vuxna
Föreslå kandidater
Uppslag för att hitta någon/några som klubben kan nominera/sponsra:
• Varje klubbmedlems nätverk – släkt, vänner/bekanta, kollegor, grannar
• Kontakta företagare/företagsförening i orten
• Kontakta tidigare ungdomsutbytesstipendiater Deltagare ska nomineras av en Rotaryklubb men sponsringen kan komma från en klubb, en arbetsgivare eller privat person. Kostnaderna kan även delas mellan flera sponsorer
Deltagarna ska vara i ålder mellan 20 och 30 år och ha intresse för ledarskapsfrågor Deltagare behöver inte vara barn/släkting till någon rotarian.
Max 20 deltagare