DGE Ann-Christin Bayard höll i trådarna under dagen
En berikande dag för alla deltagare
 
 
 
                
PETS, President Elect Training Seminar den 25 mars 2023
genomfördes med engagemang, nätverkande och många spännande berättelser!
Create Hope in the World är temat för år 23/24, ett tema som PETS-dagen tagit fasta på.
 
Allt från intressanta och lärorika föreläsningar om ledarskap, Rotary Foundation, Lagrådsroll och temat Östersjön & vatten samt information om många av Rotarys program, fokusområden och kärnvärden presenterades.
 
En aktiv Rotaryvandring genomfördes i små grupper till olika bord där ansvariga rotarianer gav introduktioner och kunskaper om TRF, RYLA, RLI, RYE, Medlemsutveckling, End Polio Now och PR-produkter. Här fick deltagarna direktkontakt med ansvariga för resp program vilket uppskattades.
”Världens mest attraktiva förening” introducerade workshopspasset med 3 olika teman:  Östersjön, Action Plan och Vision Rotary. Med hjälp av handens arbete och legobitar utvecklades spännande konstruktioner och berättelser. Grupperna satte fart, det byggdes, konstruktioner välte, nya idéer växte fram samtidigt som arbetet resulterade i många spännande berättelser. Fantasirika berättelser presenterades därefter för oss alla.
 
Distriktsamråd avslutade dagen med beslut om budget för år 23/24, information om strategisk plan 23/24 samt det nya distriktet 2405, som vårt distrikt 2410 kommer att ingå i ifrån och med år 24/25.
 
Till alla deltagande inkommande presidenter delades diplom och kommande årets pin ut.