Modulhus i Moshchun och sängutrustning i Rakhiv
1. Katastroffonden, Disaster Responds Funds
• sängutrustning för tillfälliga förläggningar i Rakhiv och två enfamiljs modulhus i
Moshchun. 
 
 

Vi är just nu ansvarigt distrikt för ett projekt i Ukraina, som består av två delar, nämligen

1. sängutrustning för tillfälliga förläggningar i Rakhiv, 75 000 USD, och

2. två enfamiljs modulhus i Moshchun, 25 000 USD

I projektet ingår även de svenska distrikten 2340, 2350 och 2370. För den lokala implementeringen och koordineringen av projektet ansvarar Ivano-Frankivsk RK och Kyiv International RK. Under 2022 avslutades ett eget distriktsprojekt i Ukraina med inriktning på blödningshämmande material för 25 000 USD.

Styrelsen för The Rotary Foundation, TRF Trustees, har beslutat att stiftelsens katastroffond – Disaster Respons Fund – får användas för humanitärt bistånd till Ukraina under 2022. Alla distrikt kan ansöka om bidrag för att ge hjälp med mat, vatten, tak över huvudet, kläder och mediciner till flyktingar och andra människor som drabbats av kriget. Rotarydistrikt som gränsar till Ukraina och Ukrainadistriktet kan ansöka om högst 100 000 USD per distrikt. Det maximala bidragsbeloppet för andra distrikt är 25 000 USD per distrikt. Flera distrikt kan gå samman och lägga ihop sina 25 000 USD till ett större projekt. Vårt distrikt ansökte våren 2022 om bidrag som nu delvis finansierar de aktuella projekten.

Utrustningen till de tillfälliga förläggningarna i Rakhiv ingår som en del av ett större projekt att ordna tillfälliga förläggningar i sex regioner i Ukraina. Även modulhusen ingår som en del av ett större projekt att återuppbygga Moshchun, som totalförstördes i början av det utvidgade kriget.