Erik Hammarström tog initiativ till insamling till Ukrainska föreningen Solros.