Guntars Knikts lämnar över till Ann-Christin Bayard
 
I dag har vi varit med om ett historiskt ögonblick, för det var sista gången som
ett guvernörsskiftet genomförs för vårt distrikt, 2410.
 
Ett 60-tal Rotarianer möttes i Pukeberg.
Nuvarande guvernör Guntars Knikts lämnade över klubban till Ann-Christin Bayard.
 
  
Vi fick också vara med om två presidentskiften.
Nybro Rotarykkubb, Eva Bengtson lämnade över presidentskapet till Lars-Gunnar Hällström.
Nybro Glasriket RK, Helen Fredriksson lämnade över presidentskapet till Caroline Gunnarsson.
Förutom skiften så delades Paul Harris nålar ut till flera rotarianer.
 
 
Dagen hölls ihop av Eva Blom och Marcus Kinnander.
 
 
Många PDG deltog på mötet.
 
Det nya Rotaryårets budskap är "Create hope in the world"
.