Ett Ukraina fritt från minor

Projektet har tre huvudmål.

· Förse ukrainsk minröjningspersonal med utrustning och öka deras effektivitet.

· Tillhandahålla ett akutteam för att genomföra icke-teknisk undersökning av jordbruksmark i Ukraina.

· Utbilda 60 civila i hur man hanterar potentiellt explosiva föremål i tidigare ockuperade områden.

Som ett resultat av Rysslands användning av olika vapensystem i sin krigföring har stora områden av Ukrainas territorium kontaminerats med ammunition och andra explosiva anordningar. Detta är en kolossal utmaning som snabbt måste åtgärdas. Enligt preliminära uppskattningar är det totala området som berörs, ca 300 000 km2, varav ca 19 000 km2 är flodvatten och reservoarer i Ukraina, såväl som Azovska sjön och delar av Svarta havet. Detta motsvarar nästan hälften av hela Ukrainas territorium. Med avseende på storleken av de potentiellt sprängämneskontaminerade områdena kan dessa militära aktioner anses vara en av de värsta sedan andra världskriget. Inget land i världen torde ha en motsvarighet till omfattningen av min- och ammunitionsföroreningar.