Psykologisk hjälp till ukrainska familjer på flykt

 

Projektet har fem huvudmål

1. Utbilda 60 lärare från Litauen och Ukraina samt 20 skolpsykologer för att ta hand om barn med Teaching Recovery Techniques. En manual som utvecklats av Children and War Foundation.

2. Psykosocial pedagogisk rådgivning till 3 000 barn av utbildade lärare och psykologer.

3. Organisera turer och shower med Clowns Without Borders som en

kompletterande insats för att häva posttraumatisk stress hos barn och mödrar.

4. Psykologiska konsultationer till ukrainska flyktingar via on-line plattformen @Mano Daktaras och ersättning till psykolog inom ramen för Projektbudgeten.

5. Deltagande av ukrainska psykologer i projektets verksamhet.

Ukrainska flyktingar, främst barn och kvinnor, kommer att dra nytta av detta projekt.

Host sponsor är D1462, Litauen. International sponsor är Howard West RK, USA. Projektbudgeten är på 145 200 USD. Vårt distrikt bidrar med 5 000 USD av District Designated Fund, DDF-medel. Även Riga Hansa RK stöder projektet