Förbättrad förlossnings- och neonatalvård.
 
 
 
 
En serie Global Grant-projekt har genomförts under åren 2017–2020 vid sjukhusets i Jēkabpils förlossnings- och neonatalavdelningar.
Projekten har inneburit en avsevärd modernisering av avdelningarnas medicinska utrustning och en uppgradering av sjukhusets möjligheter att ta emot patienter för avancerad specialistvård, inte bara inom den närmaste regionen, utan en stor del av Lettland.
 
Host sponsor har varit Riga RK. International sponsor Lindesbergs RK. Projektens totala omfattning uppgår till 271 400 USD. I första hand har vi och D2340 samt en rad klubbar i de båda distrikten, bidragit. Stora bidrag har kommit från North West Oklahoma City RK och D5750, Oklahoma. Därutöver har bl.a. D1410, Finland och ett antal finska klubbar bidragit till projekten.