1. Läslust. Kalmar Slott RK

2. Hur mår min tandborste? Ödeshög RK

3. Teckningstävling. Cēsis RK

4. Stipendier till pedagogikstuderande. Rīga Hansa RK.

Mer information:

Årets District Grants på 5 313 USD har fördelats på följande fyra projekt.

1. Läslust. Kalmar Slott RK stimulerar läsandet hos skolelever. Alla 10-åriga elever i Kalmars skolor får varsin bok och i slutet av läsåret får eleverna träffa böckernas författare.

2. Hur mår din tandborste? Ödeshögs RK bidrar till förbättrad munhygien och tandhälsa bland äldre i Ödeshögs kommun. Man arrangerar möten med olika grupper av vårdpersonal, pensionärsföreningar m.fl. där professionell information om tandhygienens betydelse ges.

3. Teckningstävling. Cēsis RK uppmuntrar elever i första till sjätte klass, tillsammans med föräldrar och skolpersonal, att uttrycka sig kreativt. Man vill också stimulera till diskussion om vilka värderingar som kommer att definiera framtida generationer.

4. Stipendium till pedagogikstuderande. Rīga Hansa RK stödjer årligen tre pedagogikstuderande för att avhjälpa brister på pedagoger i letttiska skolor.